"Wolontariat kompetencji - transfer doświadczeń do spółdzielczości socjalnej"

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2015

Krótka charakterystyka projektu

Spółdzielnia Socjalna "WwwPromotion" z Wrocławia w okresie od sierpnia do listopada 2015 r. realizuje projekt "Wolontariat kompetencji - transfer doświadczeń do spółdzielczości socjalnej" dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2015, Priorytet 2 - Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, Kierunek Działania - Aktywność społeczna, w tym wolontariat osób starszych.

Głównym celem projektu jest zainicjowanie aktywnego udziału starszych osób wywodzących się z różnych podmiotów spółdzielczych do działań wolontariackich na rzecz nowej formy spółdzielczej - spółdzielczości socjalnej. Takie ukierunkowanie aktywności seniorów z wykorzystaniem ich wiedzy na działania wspierające spółdzielnie socjalne poprzez transfer doświadczeń z różnych typów i branż tradycyjnej spółdzielczości przyczyni się do promocji spółdzielczego wolontariatu kompetencji, a w konsekwencji, do wykreowania swoistej "mody" na wolontariacką aktywność obywatelską seniorów w tym obszarze oraz docelowo przyczyni się do rozwoju umiejętności społecznych wśród młodszego pokolenia i wzmocni możliwości rozwojowe podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych.

Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion